Tłumaczenia uwierzytelnione

dokumentyOferuję usługi profesjonalnego tłumaczenia przysięgłego, inaczej uwierzytelnionego. Posiadam wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń poświadczonych z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski. Figuruję na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszystkie tłumaczenia wykonuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Każde tłumaczenie objęte jest klauzulą poufności – zapewniam poufność dokumentów i informacji powierzonych mi przez Klienta.
Usługa tłumaczenia uwierzytelnionego/przysięgłego obejmuje tłumaczenie każdego elementu tekstu źródłowego tzn. pieczątki, logo, adnotacji, uwag, podpisów. Tłumaczenie opatrzone jest pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego oraz rejestrowane w repertorium czynności tłumacza.

 

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

W sytuacji, gdy chcemy przetłumaczyć artykuł czy instrukcję obsługi, to zdecydowanie wystarczy tłumaczenie zwykłe. Nieco inaczej to wygląda, kiedy musimy formalnie potwierdzić, że konkretny dokument jest oficjalny i autentyczny. W takim przypadku wymagane jest tłumaczenie przysięgłe, które może zaoferować moje biuro tłumaczeń. Oferuję tłumaczenia poświadczone takich dokumentów jak między innymi:

• akty stanu cywilnego,
• świadectwa ukończenia szkoły średniej /wyższej,
• zaświadczenia lekarskie,
• zaświadczenia o niekaralności,
• wypisy z rejestru handlowego,
• umowy spółek,
• wyroki sądów.

Jeśli zatem szukasz doświadczonego tłumacza przysięgłego, to już dziś skontaktuj się ze mną w celu uzyskania wyceny i innych szczegółów!

 

Koszt tłumaczenia przysięgłego

Koszt tłumaczenia obliczany jest na podstawie liczby znaków ze spacjami – 1 strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 w sprawie stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego [Dz. U. nr 15 z 2005, poz. 131]).

 


POTRZEBNE CI PROFESJONALNE USŁUGI TŁUMACZENIOWE? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ JUŻ DZIŚ!

Czytaj więcej